Избор на изпълнител на СМР по проект„ Реконструкция и ремонт на Народно читалище “Св.Св.Кирил и Методий-1929г.” с.Исперихово и благоустрояване на прилежащото му пространство

Документация може да изтеглите от тук.

Във връзка с отправени запитвания са направени разяснения, които са публикувани на 30.09.2014 г. и може да изтеглите от тук.

Във връзка с отправени запитвания са направени разяснения, които са публикувани на 02.10.2014 г. и може да изтеглите от тук.

Проткол №1 от работата на комисията е публикуван на 20.10.2014 г. и може да го изтеглите от тук.

Проткол №2 от работата на комисията е публикуван на 05.11.2014 г. и може да го изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.11.2014 г. може да изтеглите от тук.

Протокол №3 от работата на комисията е публикуван на 25.11.2014 г. и може да изтеглите от тук.

Протокол №4 от работата на комисията е публикуван на 26.11.2014 г. и може да изтеглите от тук.

Решение за класиране, публикувано на 26.11.2014 г. и може да изтеглите тук.

Информация за освободените гаранции може да видите тук.

Сключен договор с приложенията, публикуван на 08.01.2015 г. може да видите тук.

Информация за освободени гаранции за участие, публикувана на 09.01.2015 г. може да видите тук.

Информация за освободена гаранция за изпълнение на поръчка публикувана на 25.09.2015 г. тук

Информация за извършено плащане публикувана на 07.01.2016 г.тук

Информация за изпълнен договор публикувана на 07.01.2016 г.тук

Author: admin

Share This Post On