Група за народно пеене „Росна китка“

Група за народно пеене“Росна китка“ с ръководител г-жа Надежда Арабаджиева