За читалището

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ – с. Исперихово
Културно-просветното дружество развива своята дейност в най- голямото село от състава на Брациговска община.
Към читалището функционира библиотека с 12 401 тома, която обслужва средно по 144 читатели годишно.
Многообразна и пълноценна е и самодейността на жителите на с.Исперихово, която през последните години се конкретизира в няколко направления:
– детска самодейност – функционира танцов състав „Испериховче„;
– самодейност за възрастни – група за стари градски песни „Детелина„;
– работа по проекти -разработени два проекта към Министерство на Културата за съфинансиране на дейности, един проект към „Глоб@лни библиотеки“, съществуват разработени проекти, които очакват финансиране;
– публични изяви – редовно участие във фестивала на старата градска песен в Пловдив – „Нежни чувства“, в събора на с.Дорково, в събора на с.Радилово, в ежегодния преглед на художествената самодейност в общинския център Брацигово, записи в телевизия „Евроком -Пловдив“ и национална телевизия СКАТ и др“;
Читалището осъществява своята дейност по предварително изготвен културен календар за съответната календарна година изработен съвместно с всички действащи институции в населеното място – кметство, училище, детска градина, пенсионерски клуб, църква.