Контакти

 

Председател: инж. Денка  Георгиева

Служители:
Секретар:Василка  Вълчева – 0899 620 406
Технически сътрудник-на 4 часа/0.5/ – Румяна  Аризанова

Адрес:

4588 с.Исперихово,общ.Брацигово, обл.Пазарджик

ул.Тринадесета №2

 

email: sv.sv.km.isp@abv.bg